Kontakt

Autovista Polska
sp. z o.o.

ul. Janczarów 4
02-960 Warszawa
Polska

NIP: 524-000-49-22
Regon: 012608130
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000029356
Kapitał zakładowy 100.000 zł

 
22 858-21-75
Fax: 22 651-73-81
biuro@eurotax.pl

Autovista na świecie

 

Przedstawiciel Gdańsk:

Krzysztof Kuźmicki

600-458-097
Przedstawiciel Katowice/Kraków:

Dariusz Tynior

502-608-696
Przedstawiciel Warszawa:

Mariusz Urbanowicz

507-140-602
Przedstawiciel Wrocław:

Bogusław Dudziec

601-788-271