Polityka prywatności

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Informacje są przekazywane przez spółkę EurotaxGlass’s International AG i pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i prawidłowe, nie składamy żadnego rodzaju oświadczeń, ani gwarancji w odniesieniu do kompletności, dokładności, rzetelności lub dostępności strony internetowej bądź informacji, produktów, usług lub powiązanej grafiki znajdującej się na stronie internetowej dla jakichkolwiek celów. Dlatego też można oprzeć się na zamieszczonych informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z utraty danych lub zysków, spowodowaną korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub związaną z korzystaniem z tej strony.

Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych, które nie znajdują się pod kontrolą spółki EurotaxGlass’s International AG. Nie kontrolujemy charakteru, treści i dostępności tych stron. Umieszczenie na niniejszej stronie internetowej jakichkolwiek odnośników nie oznacza rekomendacji, ani popierania poglądów wyrażonych na tych stronach.

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była dostępna i działała w bezproblemowy sposób. Spółka EurotaxGlass’s International AG nie bierze jednak odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony internetowej wynikającą z jakiegokolwiek powodu.

Polityka prywatności (oparta na polityce eurotaxglass.com)

Spółka EurotaxGlass’s International AG, Wolleraustr. 11a, CH-8807 Freienbach, jest zaangażowana w zapewnianie ochrony prywatności użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki spółka EurotaxGlass’s wykorzystuje i chroni informacje na temat użytkownika pozyskiwane przez spółkę EurotaxGlass’s, sposób, w jaki użytkownik może – jeżeli chce - nakazać spółce EurotaxGlass’s ograniczenie wykorzystywania tych informacji, a także procedury wdrożone przez spółkę EurotaxGlass’s w celu chronienia prywatności użytkownika.

1. Zgodność z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych

Spółka EurotaxGlass’s jest zaangażowana w przestrzeganie wszelkiego obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych, a także posiada odpowiednie środki do ochrony i zabezpieczenia informacji przekazywanych spółce EurotaxGlass’s online.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Stronę internetową spółki EurotaxGlass’s można przeglądać w anonimowy sposób, a żadne dane osobowe nie są gromadzone do momentu zarejestrowania się na stronie. Spółka EurotaxGlass’s gromadzi jednak pewne podstawowe informacje techniczne (włącznie z adresem IP) i niektóre informacje nieosobowe, takie jak sekwencje kliknięć. Takie dane są wykorzystywane do opracowania analizy sposobu korzystania ze strony internetowej oraz dostosowanych do potrzeb ofert reklamowych i promocyjnych (patrz również sekcja „Reklamy” poniżej). Spółka EurotaxGlass’s zbiera informacje nieosobowe dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej dla celów statystycznych, jednakże żadne z tych informacji nie są udostępniane innym użytkownikom strony.

3. Rejestracja i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Kiedy użytkownik rejestruje się na stronie internetowej korzystając z formularza rejestracji, jego dane osobowe są pozyskiwanie i przechowywane. Dane te są wykorzystywane do automatycznego wstępnego wypełniania wszelkich formularzy znajdującymi się na stronie internetowej spółki EurotaxGlass’s. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, dane nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej z wyjątkiem stopnia dozwolonego lub wymaganego prawem bądź w przypadku, gdy spółka EurotaxGlass’s wykryje nieuczciwy lub niezgodny z przepisami sposób korzystania ze strony internetowej. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych przez spółkę EurotaxGlass’s, dane te będą przetwarzane z najwyższym poszanowaniem prywatności użytkownika. Dane te staną się własnością spółki EurotaxGlass’s.

4. Informacje przekazywane osobom trzecim i usługodawcom

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej spółki EurotaxGlass’s. Szereg odnośników zamieszczonych na stronie powoduje otwieranie nowych kart pokazujących strony internetowe zbudowane przez osoby trzecie. Spółka EurotaxGlass’s nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za odnośniki, strony internetowe lub działanie jakiegokolwiek usługodawcy zewnętrznego. Zewnętrzne strony internetowe mogą gromadzić informacje osobowe użytkownika i mogą, ale nie muszą wykorzystywać je w powiązaniu z treścią strony internetowej spółki EurotaxGlass’s. Przed przekazaniem jakichkolwiek informacji osobowych na zewnętrznej stronie internetowej, do której odnośnik zawiera strona internetowa spółki EurotaxGlass’s lub która w inny sposób wykorzystuje treść tej strony, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tej strony internetowej.

5. Pliki cookie

Jeżeli strona internetowa spółki EurotaxGlass’s ma działać w prawidłowy sposób, użytkownik musi zapewnić ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby akceptowała pliki cookie. Plik cookie to mały plik (lub zapis w pliku), wysyłany przez stronę internetową do przeglądarki użytkownika, która może następnie przechowywać go na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki cookie pozwalają spółce EurotaxGlass’s analizować ruch na stronie internetowej i określić bardziej popularne obszary strony. Pliki cookie pozwalają także spółce EurotaxGlass’s sprawić, aby jej strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, umożliwiając spółce EurotaxGlass’s zapisanie wszystkich informacji w ramach rejestracji lub haseł, tak, aby użytkownik nie musiał wprowadzać ich ponownie za każdym razem, kiedy wchodzi na stronę internetową spółki EurotaxGlass’s. Plik cookie pozostanie w komputerze użytkownika i będzie wykorzystywany jedynie wtedy, kiedy użytkownik wejdzie na stronę internetową spółki EurotaxGlass’s. Niezależnie od powyższych informacji, użytkownik nie musi akceptować plików cookie i powinien przeczytać informacje pochodzące z jego przeglądarki internetowej, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała o otrzymaniu pliku cookie i dawała użytkownikowi możliwość podjęcia decyzji o jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu. Nasze pliki cookie nie przesyłają do nas żadnych innych informacji na temat użytkownika, poza informacją dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej spółki EurotaxGlass’s przez użytkownika.

6. Reklamy

Reklamy zamieszczane przez reklamodawców zewnętrznych pojawiają się w ramach całej strony internetowej spółki EurotaxGlass’s. Niektóre reklamy mogą prosić o informacje bezpośrednio od użytkownika lub mogą przekierować użytkownika na strony internetowe, które mogą prosić o informacje osobowe. Poza tym reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać lub wykorzystywać swoje własne pliki cookie w komputerze użytkownika, tak, aby mogli oni pozyskiwać i wykorzystywać informacje na temat wizyt użytkownika na stronach internetowych spółki EurotaxGlass’s lub na innych stronach internetowej, na przykład w celu zapewniania użytkownikowi reklam na temat usług biznesowych, które mogą być dla niego interesujące. Spółka EurotaxGlass’s nie ma żadnej kontroli nad czynnościami jej reklamodawców w zakresie pozyskiwania danych oraz nad ich polityką prywatności. Dlatego też użytkownik powinien przeanalizować politykę prywatności firmy, która zamieszcza reklamy na stronie internetowej spółki EurotaxGlass’s, przed podaniem jakichkolwiek informacji osobowych.

Spółka EurotaxGlass’s dzieli się również informacjami na temat sposobu korzystania z jej własnej strony internetowej przez odwiedzających z reklamodawcami zewnętrznymi, starannie wybranymi przez spółkę EurotaxGlass’s, w celu kierowania do użytkowników banerów reklamowych ze strony internetowej spółki EurotaxGlass’s oraz z innych stron. Dlatego też spółka EurotaxGlass’s i reklamodawcy zewnętrzni rejestrują niektóre z kart odwiedzanych na stronie internetowej spółki EurotaxGlass’s za pomocą znaczników pikselowych (zwanych również „czystymi plikami gif”). Spółka EurotaxGlass’s nie przekazuje żadnych informacji osobowych użytkownika takim reklamodawcom zewnętrznym.

7. Wiadomości

Jako klient spółki EurotaxGlass’s, użytkownik może od czasu do czasu otrzymywać korespondencję lub wiadomości na temat innych usług, które mogą być oferowane przez spółkę EurotaxGlass’s. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać takiej korespondencji lub wiadomości, powinien przesłać wiadomość pocztą elektroniczną do spółki EurotaxGlass’s na podany adres z wyrażeniem „rezygnacja z subskrypcji” w temacie wiadomości mailowej. Należy również podać informacje na temat adresów mailowych, na które dalsza korespondencja ma nie być wysyłana. Jakakolwiek prośba do osoby trzeciej o zaprzestanie przesyłania korespondencji handlowej powinna zostać wysłana bezpośrednio do tej osoby.

8. Aktualizacja danych użytkownika

W przypadku, jeżeli którakolwiek z informacji przekazanych przez użytkownika spółce EurotaxGlass’s ulegnie zmianie, na przykład jeżeli użytkownik zmienił adres mailowy lub chce wykasować swoje informacje, powinien poinformować o tym spółkę EurotaxGlass’s.

9. Zmiany

W przypadku wprowadzenia przez spółkę EurotaxGlass’s istotnej zmiany do jej polityki prywatności, spółka zamieści informację o takiej zmianie na niniejszej karcie oraz zamieści informacje na ten temat na wszystkich kartach strony internetowej, tak, aby użytkownik przez cały czas mógł posiadać wiedzę na temat informacji pozyskiwanych przez spółkę EurotaxGlass’s oraz sposobu wykorzystywania tych informacji przez spółkę EurotaxGlass’s. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik zgadza się na taką zmianę.

10. Jak skontaktować się ze spółką EurotaxGlass’s?

Spółka EurotaxGlass’s czeka na opinie użytkownika na temat jej strony internetowej i polityki prywatności. Jeżeli użytkownik chciałby przesłać spółce EurotaxGlass’s jakiekolwiek zapytania lub uwagi, powinien wysłać je pocztą elektroniczną lub skontaktować się z nami pod adresem:

EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o.
ul. Janczarów 4
02-960 Warszawa