Polityka prywatności

Ochrona prywatności w Grupie Autovista

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności dotyczą praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez firmę Autovista Group Limited z siedzibą przy 5th Floor, Wellington House, 125 Strand, London WC2R 0AP, Wielka Brytania oraz jej podmioty zależne (określane dalej jako „Grupa Autovista” lub poprzez pierwszą osobę liczby mnogiej). 

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i zobowiązujemy się przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych oraz gwarantujemy, iż Państwa prywatność jest chroniona. Nasze obowiązki prawne w tym zakresie traktujemy z pełną powagą, dlatego wdrożyliśmy odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe, które nam Państwo powierzają. Naszym celem jest zachowanie ciągłej przejrzystości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli „RODO”, określanych dalej jako „Dane Osobowe”). 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu objaśnienie Państwa praw w odniesieniu do posiadanych przez nas Danych Osobowych oraz tego, w jaki sposób:

 1. Wykorzystujemy i chronimy te Dane Osobowe,
 2. Mogą Państwo nakazać nam ograniczenie korzystania z Państwa Danych Osobowych,
 3. Chronimy Państwa prywatność,
 4. Możemy udostępnić Państwa Dane Osobowe innym podmiotom.

1. Zakres polityki prywatności 

Niniejsza polityka prywatności reguluje przetwarzanie przez Grupę Autovista Państwa Danych Osobowych w odniesieniu do oferowanych przez nas produktów i usług. Prosimy mieć na uwadze, że udzielamy również licencji na nasze produkty i treści innym firmom, które mogą tworzyć własne strony internetowe, wydarzenia lub treści cyfrowe. Jeśli korzystają Państwo z usług świadczonych przez inny podmiot, wykorzystanie Państwa Danych Osobowych będzie podlegało zasadom ujętym w polityce prywatności tego podmiotu, nie Grupy Autovista. W wypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres: dataprotection@autovistagroup.com.

2. Gromadzenie i korzystanie z Danych Osobowych 

W wypadku przeglądania naszej strony internetowej jedyne Dane Osobowe, jakie gromadzimy, to adres IP. Za wyjątkiem tej informacji przeglądanie naszej strony internetowej odbywa się w sposób anonimowy, ponieważ nie gromadzimy żadnych innych Danych Osobowych, dopóki nie zechcą się Państwo zarejestrować na naszej stronie w celu korzystania z naszych produktów lub otrzymywania od nas informacji (np. biuletynu informacyjnego). Wówczas poprosimy Państwa o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz stanowiska. Gromadzimy również podstawowe, anonimowe informacje techniczne, takie jak sekwencja kliknięć. Dane są wykorzystywane do analizowania Państwa interakcji ze stroną internetową i mogą zostać użyte do wysyłania spersonalizowanych wiadomości w ramach kampanii marketingowych. Przed wysłaniem jakiejkolwiek treści marketingowej poprosimy Państwa o wyrażenie na to zgody. W celach statystycznych scalamy dane nieosobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, lecz nie udostępniamy żadnych Danych Osobowych stronom trzecim. 

 

3. Rejestracja i korzystanie z Państwa Danych Osobowych 

Gdy rejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, korzystając z procesu rejestracyjnego, w celu otrzymywania od nas wybranych informacji, zapisujemy i przechowujemy Państwa Dane Osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Jeżeli nie otrzymamy Państwa zgody, dane te nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo lub gdy stwierdzimy niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej. Jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na wykorzystanie Państwa Danych Osobowych, dane te będą przetwarzane z najwyższym poszanowaniem dla Państwa prywatności. Oprócz wyżej wymienionych przypadków przetwarzamy wyłącznie Dane Osobowe dostarczone przez daną osobę i nie pozyskujemy Danych Osobowych z publicznie dostępnych źródeł.

4. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej 

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych w ramach funkcjonowania strony internetowej jest Państwa zgoda udzielona poprzez zaznaczenie pola wyboru w oknie Eloqua Preference Centre na naszej stronie internetwoej (zob. pkt. 6). Mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem przycisku rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami na adres: dataprotection@autovistagroup.com lub też wysyłając stosowne pismo na adres podany na końcu niniejszego dokumentu.

5. Pliki cookie 

Dla poprawnego funkcjonowania naszej strony internetowe niezbędne jest, aby Państwa przeglądarka akceptowała pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki (lub zapisy w pliku) przesyłane przez stronę internetową do Państwa przeglądarki, która może zapisywać je na dysku Państwa komputera. Pliki cookie umożliwiają nam analizę ruchu na stronie oraz zidentyfikowanie najpopularniejszych obszarów naszej strony. Pliki cookie sprawiają również, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkowników, ponieważ umożliwiają zapisanie danych rejestracyjnych lub haseł, dzięki czemu nie trzeba wpisywać ich ponownie przy każdej kolejnej wizycie na stronie.  Pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze i będą wykorzystywane wyłącznie w wypadku wejścia na naszą stronę internetową. Niezależnie od powyższego, nie mają Państwo obowiązku akceptowania plików cookie. Ponadto powinni Państwo zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki, aby dowiedzieć się, co należy zrobić, by przeglądarka każdorazowo powiadamiała Państwa o próbie przesłania pliku cookie na Państwa komputer i pytała o zgodę na jego przyjęcie. Nasze pliki cookie nie przekazują nam żadnych innych informacji na Państwa temat niż te dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.

6. Technologia śledzenia Eloqua wykorzystywana w naszych mailach marketingowych

W celu spersonalizowania naszej komunikacji z Państwem na różnych podstronach naszej strony internetowej oraz przy redagowaniu wysyłanych do Państwa informacji korzystamy z technologii Eloqua Preference Centre. Na przedmiotowych podstronach Eloqua stosuje pliki cookie i kod JavaScript w celu badania aktywności użytkowników i pozyskiwania określonych informacji. Eloqua umieści plik cookie na Państwa urządzeniu podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Plik cookie Eloqua oraz informacje pozyskane poprzez kod JavaScript możemy wykorzystywać do analizowania Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz naszej komunikacji z Państwem, tak byśmy mogli poznać Państwa zainteresowania oraz określić możliwości ulepszenia przesyłanych Państwu informacji.

Ten plik cookie nie zawiera żadnych Danych Osobowych, ale jeżeli zarejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania spersonalizowanych informacji, wtedy połączymy Państwa Dane Osobowe z informacjami dotyczącymi przeglądania naszej strony zebranymi przez plik cookie Eloqua znajdujący się na Państwa urządzeniu, aby spersonalizować Państwa interakcje z naszym portalem. Plik cookie Eloqua przestanie działać po 2 latach, chyba że usuną go Państwo wcześniej za pomocą ustawień przeglądarki.

Aby zostać wyłączonym z monitorowania aktywności na naszej stronie internetowej, należy przesłać stosowny wniosek na adres insights@autovistagroup.com

7. Aktualności

Jako odbiorcy biuletynu „Autovista Group Daily Brief” mogą Państwo od czasu do czasu otrzymywać dodatkowe powiadomienia i wiadomości dotyczące innych usług świadczonych przez Grupę Autovista lub jej podmioty zależne. `Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać takich powiadomień lub aktualności, prosimy o przesłanie na adres insights@autovistagroup.com wiadomości ze słowem „unsubscribe” w temacie lub kliknięcie przycisku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu otrzymanej wiadomości. Prosimy również o podanie adresów mailowych, które powinniśmy usunąć z listy adresatów kolejnych wiadomości. 

8. Aktualizacja danych

Jeżeli Dane Osobowe, które nam Państwo przekazali, np. adres mailowy, uległy zmianie lub życzą sobie Państwo usunięcia Państwa danych, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres insights@autovistagroup.com Przetwarzanie danych przez Grupę Autovista

W Wielkiej Brytanii handlową filią Grupy Autovista jest firma Glass’s Information Services Limited, wydawca „Glass’s Guide”. Glass’s Information Services Limited przetwarza Dane Osobowe na terenie Wielkiej Brytanii, a pozostałe podmioty Grupy Autovista przetwarzają Dane Osobowe na terenie innych państw UE. Poniżej przedstawiono ogólnie mechanizm przetwarzania Danych Osobowych przez Grupę Autovista jako Administratora Danych. Aby dokładnie zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, powinni Państwo zapoznać się z wszelkimi przesłanymi przez nas informacjami lub skontaktować się z nami na adres: dataprotection@autovistagroup.com.

10. Powody / cele przetwarzania Danych Osobowych

Grupa Autovista przetwarza Dane Osobowe w celu promowania swoich towarów i usług oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i rejestrów.

11. Rodzaje / klasy przetwarzanych Danych Osobowych

Grupa Autovista przetwarza Dane Osobowe związane z powodami / celami określonymi w punkcie 10 powyżej. Są to między innymi:

 • Dane osobiste
 • Dane finansowe
 • Dane dotyczące dostarczanych towarów i usług

12. Komu możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe

W przypadkach, gdy jest to niezbędne lub wymagane, możemy - zawsze zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie Danych Osobowych - udostępniać przetwarzane Dane Osobowe następującym podmiotom:

 • Instytucjom administracji państwowej
 • Agencjom informacji kredytowej
 • Dostawcom i usługodawcom
 • Firmom windykacyjnym i agencjom poszukiwawczym
 • Instytucjom finansowym
 • Organom ścigania lub innym organom dochodzeniowym
 • Audytorom

13. Przekazywanie Danych Osobowych

W stosownych przypadkach Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw lub terytoriów na całym świecie przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującym prawem o ochronie danych. Powyższe będzie miało miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • Komisja Europejska uznała, iż państwo trzecie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony;
 • strona trzecia otrzymująca Dane Osobowe przedstawiła nam odpowiednie gwarancje w postaci standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez organ regulacyjny;
 • stosujemy się do kodeksu postępowania zatwierdzonego przez organ nadzorczy;
 • posiadamy stosowny certyfikat przyznany na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych; lub
 • zaakceptowaliśmy określone klauzule umowne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy.

14. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO zapewnia osobom fizycznym większą kontrolę nad sposobem przetwarzania Danych Osobowych przez organizacje oraz szereg praw związanych z wykorzystywaniem Danych Osobowych, w tym:

 • Prawo do bycia poinformowanym
 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące praw przysługujących z tytułu RODO, prosimy o kontakt na adres: dataprotection@autovistagroup.com.

15. Przechowywanie Danych Osobowych

Jeżeli nie jest to wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, nie będziemy przechowywać Danych Osobowych dotyczących naszych klientów dłużej niż przez trzy lata od ostatniego kontaktu z daną osobą lub od wygaśnięcia umowy z pracodawcą danej osoby.

16. Zgoda i zmiany

       Korzystając z niniejszej strony internetowej, akceptują Państwo niniejszą politykę prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.  W wypadku wprowadzenia istotnej zmiany w polityce prywatności, zostanie ona opublikowana na naszej stronie internetowej, tak aby zawsze mogli Państwo sprawdzić, jakie Dane osobowe gromadzimy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie oznaczało akceptację każdej takiej zmiany. 

17. Kontakt w sprawie ochrony danych

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych jest Christopher Angel. W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: dataprotection@autovistagroup.com.

Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani odpowiedzą otrzymaną od osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawie ochrony danych, mają Państwo prawo wnieść skargę do regionalnego Organu Nadzorczego.

18. Kontakt 

Czekamy na Państwa opinie na temat naszej strony internetowej oraz polityki prywatności. W przypadku pytań lub uwag, prosimy o przesłanie wiadomości na adres dataprotection@autovistagroup.com lub:

Autovista Polska Sp. z o.o., ul. Janczarów 4, 02-960 Warszawa. 

19. Data ostatniej aktualizacji

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności została dokonana w październiku 2018 roku.