Polityka prywatności

Polityka prywatność w Grupie Autovista

Informacje zawarte w niniejszej „Polityce prywatności” dotyczą praktyk spółki Autovista Group Limited z siedzibą w Wellington House, 125 Strand, Londyn WC2R 0AP, Wielka Brytania, i jej spółek zależnych w zakresie prywatności.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności i jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie wszelkiego obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych i zapewnianie ochrony prywatności. Poważnie traktujemy nasze obowiązki prawne, posiadamy odpowiednie środki w celu ochrony i zabezpieczenia przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych i staramy się przez cały czas zapewniać przejrzystość postępowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych („Dane Osobowe’” określone w art.4 (1) rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”). 

Niniejsza „Polityka prywatności” objaśnia Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz wyjaśnia, w jaki sposób:

 1. wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe,
 2. możecie Państwo polecić nam ograniczyć zakres wykorzystywania Państwa danych osobowych,
 3. chronimy Państwa prywatność,
 4. możemy ujawniać Państwa dane osobowe innym podmiotom.

1. Zakres niniejszej „Polityki prywatności”

Niniejsza „Polityka prywatności” reguluje sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe w odniesieniu do dostarczanych przez nas produktów i usług. Należy mieć świadomość, że Grupa Autovista udziela również licencji na swoje produkty i treść innym spółkom, które mogą tworzyć swoje własne strony internetowe, wydarzenia i treści elektroniczne. W przypadku, jeżeli korzystacie Państwo z jakiegokolwiek serwisu prowadzonego przez osobę trzecią, wykorzystywanie Państwa danych osobowych będzie podlegało jej warunkom określonym w jej „Informacji o polityce prywatności”, a nie naszym warunkom. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami na adres dataprotection@autovistagroup.com.

2. Pozyskiwanie i wykorzystywanie Danych Osobowych

Możecie Państwo przeglądać naszą stronę internetową w sposób anonimowy, ponieważ żadne dane osobowe nie są pozyskiwane do czasu, kiedy zarejestrujecie się Państwo na naszej stronie w celu korzystania z naszych produktów lub otrzymywania od nas informacji, takich jak newslettery, w którym to przypadku Grupa Autovista poprosi Państwa o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu i stanowiska. Gromadzimy jednakże pewne podstawowe informacje techniczne (włącznie z danymi osobowymi w formie adresu IP) oraz niektóre z Państwa informacji uniemożliwiających identyfikację, takie jak sekwencje kliknięć. Takie dane służą do przeprowadzenia analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej i mogą być wykorzystywane w celu wysyłania ukierunkowanych kampanii marketingowych. Grupa Autovista poprosi jednakże o Państwa zgodę przed wysłaniem jakiejkolwiek treści marketingowej. Agregujemy informacje niebędące informacjami osobowymi, dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej, dla celów statystycznych, jednak żadne z tych danych osobowych nie są udostępniane osobom trzecim. 

3. Rejestracja i wykorzystywanie Państwa danych osobowych

Kiedy zarejestrujecie się Państwo na stronie przy pomocy naszych procesów rejestracyjnych służących umożliwieniu Grupie Autovista wysyłania Państwu wybranych informacji, Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu) zostaną zgromadzone i będą przechowywane. Jeżeli nie wyraziliście Państwo na to zgody, dane nie będą ujawniane żadnej osobie trzeciej, za wyjątkiem stopnia dozwolonego lub wymaganego prawem lub w przypadku, jeżeli stwierdzimy niewłaściwe lub niezgodne z zasadami korzystanie ze strony. Jeżeli udzielicie Państwo zgody Grupie Autovista na wykorzystywanie Państwa danych osobowych, dane te będą przez nas obsługiwane z najwyższym poszanowaniem Państwa prywatności. Poza wyżej określonymi przypadkami Grupa Autovista przetwarza tylko dane osobowe przekazane przez osobę i nie pozyskuje danych osobowych z publicznie dostępnych źródeł.

4. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych zgromadzonych w ramach korzystania ze strony internetowej jest Państwa zgoda udzielona w formie zaznaczenia pola wyboru w „Eloqua Preference Centre” na naszej stronie internetowej (patrz punkt 6). Możecie Państwo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę przy pomocy przycisku „unsubscribe” (zrezygnuj z subskrypcji”) lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych lub też przysyłając do nas pismo na adres podany na dole niniejszej „Polityki prywatności”.

5. Pliki cookie

Jeżeli nasza strona internetowa ma działać prawidłowo, musicie Państwo upewnić się, że w Państwa przeglądarce internetowej jest włączona akceptacja plików cookie. Plik cookie to mały plik (lub zapis w pliku), który strona internetowa może wysłać do Państwa przeglądarki internetowej, która z kolei może go następnie przechowywać na twardym dysku Państwa komputera. Pliki cookie umożliwiają nam analizę ruchu na stronie i określenie bardziej popularnych obszarów naszej strony. Pliki cookie pozwalają nam także czynić naszą stronę bardziej przyjazną użytkownikowi poprzez umożliwienie nam zapisywania wszystkich danych rejestracyjnych lub haseł, tak abyście nie musieli Państwo ponownie ich wpisywać za każdym razem, kiedy wchodzicie na stronę.  Pliki cookie pozostają w Państwa komputerze i są wykorzystywane wyłącznie wtedy, kiedy wchodzicie Państwo na naszą stronę internetową. Niezależnie od powyższego nie musicie Państwo akceptować plików cookie i powinniście przeczytać informacje dotyczące Państwa przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak możecie ustawić przeglądarkę tak, żeby informowała Was o otrzymaniu pliku cookie i zapewniała Wam możliwość jego zaakceptowania lub odrzucenia. Nasze pliki cookie nie przekazują nam żadnych innych informacji na Państwa temat oprócz informacji dotyczących sposobu korzystania przez Państwo z naszej strony internetowej.

6. Technologia śledzenia Eloqua wykorzystywana przez maile marketingowe Grupy Autovista

W celu spersonalizowania sposobu, w jaki Grupa Autovista się z Państwem komunikuje, korzysta ona z „Eloqua Preference Centre” dla różnych podstron na naszych stronach internetowych oraz dla wysyłanych do Państwa informacji. Na określonych podstronach technologia Eloqua wprowadza wykorzystywanie plików cookie i kodu JavaScript w celu pomiaru użytkowania i dostępu do określonych informacji. Technologia Eloqua umieszcza plik cookie na Państwa urządzeniu podczas Państwa pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. Grupa Autovista może wykorzystywać plik cookie technologii Eloqua i informacje z kodu JavaScript dla celów analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i naszej komunikacji, tak aby mogła poznać Państwa zainteresowania i stwierdzić, jak poprawić wysyłaną do Państwa komunikację.

Pomimo tego, że ten plik cookie nie zawiera żadnych Państwa danych osobowych, jeżeli postanowicie Państwo zarejestrować się w celu otrzymywania zindywidualizowanej komunikacji, powiążemy Państwa dane osobowe z informacjami na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej powiązane z plikiem cookie technologii Eloqua na Państwa urządzeniu w celu spersonalizowania Państwa doświadczeń użytkownika. Plik cookie stanie się nieaktywny po upływie okresu 2 lat, o ile wcześniej nie usuniecie go Państwo poprzez ustawienia przeglądarki.

Aby zrezygnować z monitorowania na niniejszej stronie internetowej należy wysłać pisemną prośbę na adres insights@autovistagroup.com

7. Najświeższe informacje

Jako odbiorca newsletterów Grupy Autovista możecie Państwo od czasu do czasu otrzymywać dodatkową komunikację i najnowsze informacje na temat innych usług, które mogą być dostępne w Grupie Autovista lub w jej spółkach zależnych. Jeżeli wolelibyście Państwo nie otrzymywać takiej komunikacji lub najświeższych informacji, proszę wysłać maila na podany niżej adres, wpisując w tytule maila słowo „unsubscribe" (rezygnacja z subskrypcji), lub kliknąć w przycisk „unsubscribe” (zrezygnuj z subskrypcji) znajdujący się na dole wysyłanej do Państwa komunikacji. Proszę również podać informacje na temat adresów mailowych, na które nie należy wysyłać dalszej komunikacji. 

8. Aktualizacja Państwa danych

Jeżeli którekolwiek z danych osobowych, które podaliście Państwo Grupie Autovista, ulegną zmianie, na przykład jeżeli zmianie ulegnie Państwa adres mailowy, lub jeżeli chcecie Państwo usunąć swoje dane, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez wysłanie maila na adres insights@autovistagroup.com.

9. Przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Autovista

W Wielkiej Brytanii spółką zależną Grupy Autovista prowadzącą działalność handlową jest spółka Glass’s Information Services Limited, publikująca katalogii „Glass’s Guide”. Spółka Glass’s Information Services Limited przetwarza dane osobowe w Wielkiej Brytanii, a inne spółki zależne Grupy Autovista przetwarzają dane osobowe w innych krajach. Poniżej znajduje się ogólny opis sposobu, w jaki Grupa Autovista jako Administrator Danych przetwarza dane osobowe. Aby poznać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych należy sięgnąć do osobistej komunikacji otrzymanej oprócz niniejszej „Informacji o polityce prywatności” lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

10. Powody/cele przetwarzania danych osobowych

Grupa Autovista przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia sobie możliwości promowania swoich towarów i usług, prowadzenia rozliczeń i zapisów oraz wspierania swoich pracowników i zarządzania nimi.  

11. Rodzaje/klasy przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe związane z powodami/celami określonymi w art. 10 powyżej. Mogą one obejmować:

 • informacje osobowe,
 • informacje finansowe,
 • informacje dotyczące dostarczanych towarów lub usług.

12. Komu mogą zostać ujawnione dane osobowe?

Grupa Autovista może mieć potrzebę ujawnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych odpowiedniej osobie, a także, jeżeli to konieczne lub wymagane i zawsze zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie danych osobowych, Grupa Autovista może ujawnić dane osobowe:

 • rządowi centralnemu,
 • agencjom informacji kredytowej,
 • dostawcom i usługodawcom,
 • windykatorom i agencjom śledzącym,
 • organizacjom finansowym,
 • organom ścigania lub innym organom śledczym,
 • audytorom.

13. Przekazanie danych osobowych

Jeżeli to konieczne, dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów lub terytoriów na całym świecie, w pełnej zgodności z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku, jeżeli:

 • Komisja Europejska postanowiła, że kraj trzeci zapewnia odpowiedni poziom ochrony;
 • osoba trzecia otrzymująca dane osobowe zapewniła nam odpowiednie zabezpieczenia w formie standardowych klauzul w zakresie ochrony danych, zatwierdzonych przez organy regulacyjne;
 • postępujemy zgodnie z kodeksem postępowania zatwierdzonym przez organ nadzorczy;
 • posiadamy certyfikację w ramach zatwierdzonego mechanizmu certyfikacyjnego przewidzianego w RODO; lub
 • uzgodniliśmy klauzule umowne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy.

14. Państwa prawa

RODO zapewnia osobom większą kontrolę nad sposobem, w jaki organizacje przetwarzają dane osobowe, i nadaje szereg praw osobie w odniesieniu do wykorzystywania jej danych osobowych, w tym:

 • prawo do otrzymywania informacji,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do poprawy danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszalności danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 • prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw przysługujących na mocy RODO należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

15. Zachowywanie danych osobowych

O ile nie wymagają tego przepisy prawa lub regulacje, Grupa Autovista nie przechowuje danych osobowych dotyczących jej klientów przez okres dłuższy niż trzy lata od daty ostatniej komunikacji z daną osobą lub od daty upływu okresu obowiązywania umowy z pracodawcą danej osoby.

16. Akceptacja i zmiany

       Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na niniejszą „Politykę prywatności”. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na niniejszą „Politykę prywatności”, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.  W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany do „Ppolityce prywatności” ogłosimy tę zmianę na naszej stronie internetowej, tak abyście Państwo przez cały czas wiedzieli, jakie dane osobowe są gromadzone przez Grupę Autovista i w jaki sposób są przez nią wykorzystywane. Dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie oznaczało Państwa zgodę na taką zmianę. 

17. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Grupy Autovista jest Lynda Osborne. W przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Danych Osobowych proszę wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych.

Jeżeli jesteście Państwo niezadowoleni z odpowiedzi otrzymanej od Inspektora Ochrony Danych, macie Państwo prawo do złożenia skargi do swojego regionalnego organu nadzorczego.

18. W jaki sposób można się z nami skontaktować? 

Zapraszamy Państwa do przekazywania nam Państwa opinii na temat naszej strony internetowej i naszej „Polityki prywatności”. Jeżeli chcielibyście Państwo przekazać nam jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych lub skontaktować się z nami pod adresem:

Autovista Group Limited Ltd, 5th Floor, Wellington House, 125 Strand, London WC2R 0AP.

19. Data ostatniej aktualizacji

Niniejsza „Polityka prywatności” została zaktualizowana w maju 2018 roku.